Vmware üzerinde HPE Smart Array Controller CLI Komutları

Merhabalar,

HPE donanımıza Wmware’in HPE İSO’su ile kurulum yaptınız ve vmware çalışırken sistemdeki takılı olan disklere ihtiyacınız oldu işte bu zamanda yardımınıza koşan CLI Komutları.

 

HP SMART ARRAY CLI COMMANDS ON ESXI
Show configuration
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show config

Controller status
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show status

Show detailed controller information for all controllers
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show detail

Show detailed controller information for controller in slot 0
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 show detail

Rescan for New Devices
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli rescan

Physical disk status
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 pd all show status

Show detailed physical disk information
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 pd all show detail

Logical disk status
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld all show status

View Detailed Logical Drive Status
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 show

Create New RAID 0 Logical Drive
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:2 raid=0

Create New RAID 1 Logical Drive
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2 raid=1

Create New RAID 5 Logical Drive
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2,2I:1:6,2I:1:7,2I:1:8 raid=5

Delete Logical Drive
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 delete

Add New Physical Drive to Logical Volume
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 add drives=2I:1:6,2I:1:7

Add Spare Disks
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 array all add spares=2I:1:6,2I:1:7

Enable Drive Write Cache
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=enable

Disable Drive Write Cache
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=disable

Erase Physical Drive
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify erase

Turn on Blink Physical Disk LED
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=on

Turn off Blink Physical Disk LED
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=off

Modify smart array cache read and write ratio (cacheratio=readratio/writeratio)
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify cacheratio=100/0

Enable smart array write cache when no battery is present (No-Battery Write Cache option)
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify nbwc=enable

Disable smart array cache for certain Logical Volume
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=disable

Enable smart array cache for certain Logical Volume
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=enable

Enable SSD Smart Path
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=enable

Disable SSD Smart Path
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=disable

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *